למי שהכה”ג שבמשכן הלב נכנס לק”ק

Please read the following from Reb Zalman on Yom Kippur and KeterGabbai Seth Fishman, BLOG Editor.

 

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם … לפני הוי’ תטהרו (ויקרא טז,ל)

 

כמה מהמפורשים השוווּ את יום הכיפורים = יום כ–(מוֹ) פוּרים

 

כי בחג פורים כל הפושט יד נותנים לו ואנו מתפללים אתה נותן יד לפושעים ויש גם ענין הגורל; הפיל פור הוא הגורל וגורל השעירים א’ לה’ והשני לעזאזל. ומה בזה ענין הגורל?

 

[ואף שהפרשנים של ימי הבינים דרשו עזאזאל כאילו נכתב עזזאל (כלומר הס”מ) יודעים אנו שהפירוש הוא על העז– ש–אזל ונשלח המדברה להתמזג עם עזי בר ובזה טמון סוד הנוגע לאקולוגיא]

 

ראשונה נדייק מה זה לפני הוי’? ולפי הקבלה זה אפילו למעלה משם הוי’ עד שמגיע למקום כתר ועתיק יומין דלית שם שמאלה בהאי עתיקה כדוגמא לבסומא בפוריא “עד דלא ידע בין ברוך מרדכי וארור המן” היינו לפי הקבלה שיש לעילא ולעילא מכל ברכתא ושירתא בחינה רישא דלא ידע ודלא אתידע.

 

ומה ענינו של יום הזה? היינו כ”ו שעות של שבת שבתון שעה אחת קודם ושעה אחת אח”כ ב’ שעות נוספות על המעת לעת. ומספר השעות מטכוּוון לגימ’ של שם הוי’ וכאילו נתלבש הקב”ה להיות היום כשמו כדי לכפר עלינו ממקום עד דלא ידע שאין שם מגיע שום חטא. כי הזמן אין בו ממשות חוץ ממה שהבורא מתלבש בו כמו שהנשמה מתלבשת בגוף כך הקב”ה מתלבש בגוף השנה. וחבל שע”י חטאינו ופשעינו הוא מחולל בפשעינו ואותו הגוף של השנה שעברה אין סובל שום תיקון וצריך השי”ת להתלבש תוש השנה הבאה. ובכל יום ויום אחר יום הכיפורים יורד אות א’ משמו, היינו היו”ד ביום אחרי יו”כ וה-ה”א ביום אחריו עד שבסוכות ביום ראשון – ראשון לחשבון עוונות כי אז כבר ירד השם בשלמותו ואנו יכוללים להכנס לצלא דמהימנותא,

 

ויש בענין הכתר איזה מין אי-וודאות שאינו תלויה ביושר ומוסר אלא עולה עד מקום של תוהו ולכן הגורל נחוץ. כי ענין הגורל נעוץ בנורא עלילות – ולו נתכנו עלילות,

 

כל זה עמוק מאד מאד ואינו נהיר אלא למי שהכהן הגדול שבמשכן הלב נכנס לקודש הקדשים.

 

One Response to “למי שהכה”ג שבמשכן הלב נכנס לק”ק”

  1. Yom Kippur Blessings | Kol ALEPH Says:

    […] [NOTE:

Leave a Reply