פ' אמור
 
(ויקרא כ"ג ט"ו) וספרתם לכם - דהיינו מאכען זיך אליין ליכטיג, ממחרת השבת היינו די נאך שבת'דיקע עבודה, מיום הביאכם את עומר התנופה, אויפציהויבן דעם מאכל בהמה, ווער ס'טוט אזוי מאכט ליכטיג דעם לכם. פון דעם טאג וואס איר הויבט זיך פון דער ערד צו עהם ית', שבע שבתות תמימות תהיינה - די זיבן שבתות זאלן זיין גאנץ מיט דער וואך צ'זאמען, עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום - וועט איר באלייכט ווערן פון שער-החמישים און קענען מקבל זיין די הייליגע תורה.