פ' אמור
 
(ויקרא כ"א א') דבר אל בני"י - אמר אל הכהנים, (אמירה לגבוה כמסירה להדיוט - נדרים כ"ט:) כי לכהן איש החסד די באמירה ל' רכה, (עיין רש"י שמות י"ט ג') והעיקר של האמירה הוא התוכן, משא"כ בדיבור כמו (תהילים מ"ז ד') ידבר עמים תחתינו, בדרך פקודה וממשלה למי שהוא קשה עורף.