פ' בהר
 
וכי ימוך אחיך - עמך - ונמכר לך, (ויקרא כ"ה ל"ט). איך זה שאחיך ימוך כל כך עד שנמכר לך? הטעם בוודאי שהעשיר ג"כ מך עמו, כי אילו היה במדרגת נדיב לב היה בוודאי תומך באחיו באופן כזה שלא יצטרך להיות עבד, ולכן אין לך רשות לעבוד בו עבודת פרך כעבד כנעני.