פ' בהעלותך
וכבסו בגדיהם וטהרו, (במדבר ח' ז').
היות שג' לבושי הנפש, מחשבה דיבור ומעשה יהיו נקיים, כי השאר, נשמה שנתת בי כבר טהורה היא.