נשא את ראש בני וגו', (במדבר ד' ב').
נשיאות ראש, כדי שהשכל יהיה לבוש לנשמה השכל צריך להתפשט ולהרחיב על ידי (תהילים כ"ד ז') שאו שערים ראשיכם -- (משלי ל"א כ"ג) ונודע בשערים בעלה -- שערים ההשערות (ל' ערות בשפעל) כי מה שהנשמה מרגישה מן האור חולף העובר, ובלי שהשכל יכול לארוז את השפע מתוך הבנה. וצריך השכל להיות יותר עדין ומלומד בתורת הסוד כדי להכיל את אור הנשפע. כי כל התכונה של תורת הסוד אינה לתת למי שהוא חשיבות וגאוה רזא לי רזא לי, אלא לתת לשפע הקודש מושגים גמישים בהם יכולה ההארה להתלבש בלבושי דיבור ומילים שיש להם יחס לשורש נשמת האדם.
 
ובזה צריכים גם לאמונה שתורת הסוד אמיתית היא, אשר ממנה באה אותה ההשערה של הנשמה אל השכל. כי לפעמים התורה והשפע באים ממקור בלתי מוסכם בין עמא דבר. לכן מי שמשתתף עם שבטו השייך לשורש נשמתו שהם ג"כ מאמינים בשותפות באותם המושגים יכול גם להבין ע"י נשיאת ראש באופן שההבנה תביא אותו גם להרגשה ולמעשים. וזוהי הלשון המשתפת של הרביים עם החסידים שלהם שהרביים נושאים את ראשיהם לרמה יותר גבוה.