רבי אלימלך מליז'נסק
נפטר במקום רבנותו  בליזנסק ביום כ"א אדר תקמ"ז
 
מהותו של רבי אלימלך
 
נזדמן פעם רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל ה"תניא", לבית אחד הרבנים המתנגדים. שאלו הרב המתנגד על הספר "נועם אלימלך" ומחברו, וראה, שמרוב זלזול מונח הספר מתחת לספסל עליו ישב הרב. ענה בעל ה"תניא" ואמר: "אצייר לפניו את מהות המחבר, גם אם הייתם מניחים את המחבר גופו מתחת לספסל היה שותק ולא היה אומר דבר, בהיותו עניו ושפל ברך מאד" בית רבי