רבי זושה מהאניפולי
נפטר אחר מחלה ממושכת ביום ב' שבט תק"ס בהאניפולי
 
אחר התגלותו
 
רבי זושה מהאניפולי, טרם התגלותו, כשהיה "עורך גלות" ונודד בעלום־שם מעיר לעיר היה מזדמן לעתים קרובות גם לברדיטשוב. שם היה מוצא אכסניה אצל אחד המלמדים העניים. כעבור זמן, כשיצא שמו לתהילה ודבקו בו אלפי חסידים בא פעם לברדיטשוב בכבוד גדול ובמרכבה הדורה רתומה לשלושה סוסים אדירים. באו המוני-עם לגבול העיר להקביל את פניו ובתוכם אחד מעשירי העיר. ניגש העשיר והזמין את הצדיק, שיואיל להתאכסן בביתו. אמר רבי זושה: אף קודם לכן הייתי בא לברדיטשוב לעתים קרובות — משום מה לא נהגת להזמינני אז? השינוי היחידי שחל בי עתה הרי הם הסוסים, שאז הייתי בא ברגל ועתה באתי במרכבה, אם כן תזמין לביתך את הסוסים, ואני אלך לאכסניה שלי אצל המלמד. דברים ערבים