רבי יהודה אריה ליב מגור
נפטר ביום ה' שבט תרמ"ה
 
אב לישראל
 
הלא תדעו, כי שר וגדול נפל בישראל. הארי שבחבורה. "אריה" שאג מי לא יירא? לב מי לא ידאג. ומי לא יחרד? חז"ל אמרו שבטים שמצאו מציאה ויחרדו חרדה גדולה — אנו שאבדנו על אחת כמה וכמה!
 
בפרט בימינו אלה, שחרב בא לעולם. כשלשים אלף איש מבני ישראל נמצאים בשדה המערכה במזרח הרחוק. אנשי צבא צעירים ובני המילואים אשר השאירו בביתם אלמנות ויתומים. מי ידאג להם ומי יתפלל עליהם עתה? כידוע היטב לכל הנלוים אליו בחיים חיותו של אדמו"ר זצוק"ל מגור, כי לא שכח אותם כל היום ולא פסק פומיה קדושה מלהתפלל עליהם.
 
אהה! נפלה עטרת ישראל ומפני הרעה המתחוללת כעת במחנה ישראל, הלא הוא ענוי הדין ועוות הדין והמורים בתורה שלא כהלכה, חרב באה לעולם, נאסף הצדיק, ומפני שאדמו"ר זצוק"ל נתן אל לבו ודאג יומם ולילה על עם ישראל לכן נאסף הצדיק יסוד עולם, העמוד התיכון שהיה אב לישראל. זכרון צדיקים והוא מספד מר מאת אברהם יצחק דזובאס