רבי צבי הירש מזידיטשוב
רבי צבי הירש נפטר בי"א תמוז תקצ"א
 
מה ששמע תלמידו
 
סיפר תלמידו הרב ר' מרדכי לעטניר ז"ל, בעמ"ח סה"ק "מאמר מרדכי", שישן פעם בחדר סמוך לחדר רבו רבי צבי הירש ורק מחיצה דקה הפרידה ביניהם ובאשמורה שמע, כי מעבר למחיצה נשמע קול מדבר אל רבו והוא ידע כי אין איש אתו. הוא נטל ידיו בחשאי ו עמד אצל המחיצה ושמע קול מדבר אל רבו פירוש על מאמר מזוהר הקדוש ולא ראה שם שום אדם, רק שמע קול מדבר והיה לפלא בעיניו. ויהי בשבת הבאה, בסעודה שלישית, שמע רבי מרדכי הנ"ל את רבו מוהרצ"ה אומר את הדרוש והכיר, כי זהו הדרוש ששמע אז בלילה וסיים רבו את הדרוש ואמר בסיומו: כך שמעתי מפי האר"י ז"ל. אז הבין מי היה אותו הקול ששמע בלילה. עשר קדושות