רבי מרדכי מנשכיז
רבי מרדכי נפטר בח' ניסן תק"ס
 
סוס במקום אתרוג
 
רבי מרדכי מנישכיז עני ואביון היה וחי חיי צער. כל ימות השנה היה מצרף פרוטה לפרוטה כדי לקנות לעצמו אתרוג לסוכות. פעם אחת, ערב החג, הלך לקנות אתרוג ובידו סכום כסף הגון.
 
כאשר בא לשוק, ראה אדם מישראל יושב ובוכה. קרב אליו ושאלו: אחי ורעי, למה תבכה?
 
-אוי לי - נאנח העני - צרה גדולה באה עלי. שואב מים אני. מביא אני מים לעיר ומתפרנס בצער. והנה קרה אותי אסון: סוסי נפל ומת ערב החג. עתה אין לי ברירה כי אם להתפרנס מנדבות.
 
הוציא רבי מררכי צרור כספו מכיסו, נתנו לשואב־המים ואמר לו: צא וקנה לך סוס.
 
רבי מרדכי חזר לעירו ולביתו. בכניסתו לביתו אמר בשמחה: ברוך המקום ברוך הוא, שהזמין לי לחג זה מצוה נאה. כל ישראל יברך על אתרוג ואני אברך על סוס... שבחי מוהר"ם