רבי משולם פייבוש העלער מזבאראזש
נפטר בכ' כסלו תקנ"ה בזברז'
 
הוא בודק את עצמו
 
פעם אחת עלה בדעתו להניח תפלין שמושא רבא והיה בוער בקרבו דבר זה מאד, אך דרכו בקודש היתה להיות שוקל מאד מאד כל דבר טרם הסכים לעשותו, בכדי לברר לעצמו ולהפריד הרע מהטוב. אחר הביאו הדבר בפלס ומאזנים הסכים בדעתו שלא להניח תפלין שמושא רבא; והיה אומר: מה זה בוער בקרבי כאש להניח תפלין אלה, האם בעבור קדושת המצוה? אם כן למה זה לא יבער בקרבי כל כך הנחת תפלין דרש"י ודר"ת שהיא מצוה גדולה מוסכמת מכל הפוסקים? אלא ודאי שהיא אש זרה — ולא הניח אז תפילין דשמושא רבא. סדר הדורות החדש