רבי מנחם מנדיל מוויז'ניץ 
רמ"מ נפטר בכ"ט תשרי תרמ"ה
 
מצוות הצדקה
 
בכל יום א' מימות השבוע עוד קודם התפלה מוכרח היה מוכנים תחת ידיו מאתים ר"כ לצדקה. כדי לחלק את הצדקה היה מחזיק שמש מיוחד שהלך כמה פעמים בשליחות ומחלק בתוך העיר והכל היה ע"י צירופים שמות הק' לתקן שרשם במקור עליון. בכל יום כאשר לבש תפלין דר"ת היו מוכנים בידו ח"י זה"כ ובהם מילא אגרופו ואמר איזו תפלות ובקשות ומכה על לבו ואח"כ נתנם ע"י איש עתי הנ"ל לחלקם. המעות שבוע שהיה מחלק לקרוביו אין אתנו יודע לכמה יעלו, כי מלבד המעות שקיבל בגלוי, שעלו במכסת אלפים רבים, כפלים עלו המעות שהיו לו מחלק המסחרים שלו עם ה"פוסיסורס" ומחזיקי שורים ו"קרעטשמי" וסוחרי עצים, למחצה לשליש ולרביע, זה הניח הכל לצדקה ובפרט מעות שקיבל עבור פד"נ - הכל הלך לצדקה.
 
בצדק אמר הה"ק מהר"ר נחום ז"ל משטיפינעשט, שגיסו הרה"ק מוויזניצא לפי רוב הצלחתו בכל עניניו ולפי רבוי האנשים הסרים למשמעתו, נגידים קציני ארץ ורוזנים, גבירים חסידים גם יחד, תעלה מכסת ההכנסות שלו כאחד הרוטשילדים, אך בים דרכו ושבילו במים רבים בעניני הצדקה ושם ינוחו כל הסכומים. אבן שתיה