רבי מנחם מנדל מליובביטש
בשנת תר"כ חלה ולא נתרפא עוד מחליו עד יום פטירתו בי"ג ניסן תרכ"ו
 
הפעוט החריף
 
בהיותו בעונת הפעוטות, כבן חמש או שש, שאל ממנו זקנו רבינו  הגדול נ"ע קודם פורים: האם למדת את המגילה? השיבו: כן, למדתי.  ושאלו עוד: האם אתה מבין אותה? השיבו: לא. אינני מבין למה  היה צריך המן לעשות את העץ גבוה חמשים אמה, האם מרדכי היה ארוך כל כך? ושתק רבינו הגדול - ואח"כ בפורים אמר את הדרוש  ייעשו עץ גבוה חמשים אמה, דרוש נפלא ויקר, איך שהמן רצה להגביה  א"ע לשער הנו"ן כו' ומשם גופא היתה מפלתו.  בית רבי, ח"ג, עמ' 3