רבי מאיר מרגליות
נפטר בי' תמוּז תק"ן
 
הבעש"ט ורבי מאיר
 
רבי מאיר היה חביבו של הבעש"ט. פעם, אחרי התגלותו, אמר לו: מאיר'ל, אתה זוכר באותה שבת שהתחלת חומש ואמרת את הדרשה ובית אביך היה מלא מפה אל פה, מה היה אז? אמר, אני זוכר היטב. אמי באה פתאום לבית וחטפה אותי מעל השלחן באמצע הדרשה. ואמר לה אבי: מפני מה את חוטפת את הילד באמצע הדרשה? השיבה לו: איש אחד לבוש עם פעלץ עומד ולוטש עיניו מאד על הילד והיתה יראה, כי הוא היה יפה תואר, יפה מראה להפליא. אמר לו הבעש"ט: אני הייתי האיש, אור גדול ורב השפעתי עליך בהביטי אז עליך. אם לא היתה אמך חוטפת אותך, אני יודע מהטוב שהיה לך יותר ויותר. קבוצת יעקב