רבי דב בר מליובאוויטש
ונפטר בט' כסלו תקפ"ח ביום שמלאו לו נ"ד שנה
 
הוא חזה מראש
 
בחיי רבינו הגדול, רבי שניאור זלמן, בהיותם בנו רבי דוב בער ורבי אהרן הלוי אוהבים עדיין זא"ז והלכו פעם שלובים ואחוזים יחד לפני חלון רבינו ואחד מהחסידים עמד בחדר ואמר לרבינו: אלה תרין רעין דלא מתפרשין. אמר לו רבינו: הלואי דלא מתפרשין.   בית רבי, ח"ב