רבי ברוך מקוסוב
רבי ברוך נפטר בי"ג חשוון תקמ"ב.
 
תוכחה בדרך הלצה
 
מעשה ברבי ברוך מקוסוב, שנכנס לבית המדרש וראה צורבים מתנגחים זה בזה בהלכה וכל אחד מתגנדר בתורתו ומקנטר את חברו.
 
— תמה, תמה! — מתמה רבי ברוך — בית מדרש מלא תורה.
 
זחה דעתם של הצורבים. רבי ברוך משבחם.
 
— דברים שאמרתי— אומר רבי ברוך — כך אמרתי. הלומד תורה לשמה תורתו עולה לגבוה, לפני כסא הכבוד. נמצא בית המדרש ריק. ואילו הלומד תורה שלא לשמה אין תורתו עולה למעלה, נמצא בית המדרש מלא תורה. מדור דור.