רבי זאב מז'יטומיר
נפטר בפורים שנת תק"ס
 
רבי זאב מכוון כוונות רבו המגיד
 
פעם דברו התלמידים בלילה באכסניא שלהם בדבר תורת רבם. שלח אליהם המגיד, שישקטו מלדבר בדברי תורתו, כי אינו יכול לישון - וישתקו. אח"כ שלח אליהם שוב, שאינם מניחים לו לישון. אמרו: הרי אנו שותקים. שלח לראות מה עושה הרה"ק רבי זאב וואלף מז'יטומיר ומצאוהו יושב ומהרהר בתורה, ציוה עליו שלא יהרהר - ואז יכול היה לישון. בנין שלמה.