רבי ישראל מפולוצק
נפטר ד' שבט בשנת  תק"ם בעיר פאסטוב ונקבר שם על יד קברו של רבי  אברהם המלאך
 
רבי אברהם המלאך רוצה בשכנותו 
 
רב ישראל מפולוצק מנהגו היה לנסוע במדינה. ויהי בעברו דרך העיר פאסטוב, בה נגנז רבי אברהם המלאך, הלך להשתטח על קברו הקדוש. בבואו חזרה לאכסניה שכב במטה ושלח לקרוא את החברה קדישא ואמר להם: "אברהם המלאך בקש אותי, כי אהיה שכנו בקבורתו ואיני יכול להשיב פניו. ע"כ הנני מודיע לכם, כי בעוד רגעים אחדים אסגור פה את ימי ואתם תגנזו אותי סמוך לקברו".
 
תיכף, כאשר כילה לדבר את דבריו אסף את רגליו אל המטה ועצם את עיניו ומסר את נשמתו הקדושה לאלהי הרוחות.  ספר הסתלקות, עמ' י"ט