רבי יעקב יצחק מפשיסחה 
נפטר ביום ג' דחוהמ"ס י"ט תשרי תקע"ד
 
הוא מתפלל עבור רודפיו
 
רבינו הקדוש זי"ע היתה דרכו בקודש בכל לילה קודם השינה לעשות פדיון נפש עבור רודפיו ומלשיניו, ועשה הפדיון עבורם שלא יענשו חס ושלום. פעם אחת הקיץ היהודי הקדוש זי"ע בלילה ואמר: שכחתי לעשות הפדיון עבור רודפי. ובאותו הלילה התחיל לזוב דם מגרונו של אחד הרודפים, שהיה מלשין עליו ביותר אצל הרבי מלובלין זי"ע. הוא רץ תיכף להרבי שיעזור לו - ולא הועיל.  כתר היהודי, מערכת א.