רבי יעקב יצחק הלוי הורביץ
נפטר בתשעה באב תקע"ה
 
תשובתו לרב מתנגד
 
גאון אחד שאל את הרב הקדוש מלובלין, מה זה כי ינהרו רבים מבני ישראל אל כבודו ללמוד ממנו ומה זה יראו מכבודו כי ימהרו אליו ולמה לא יבואו גם אלי, הלא אנכי תלמיד חכם מופלג בתורה הרבה מאד יותר מרום כבודו? השיב לו הרב הקדוש בנחת: גם בעיני יפלא מה זה יבואו אלי, כי אנכי ידעתי ערכי השפל, מי אנכי ומה אנכי, כי רבים מבני ישראל יבואו אלי לדרוש אלקים, ולמה לא ילכו אל הדרת גאונו אשר ידעתיו כי כבודו גאון מובהק, סיני ועוקר הרים. ואולי רק בעבור דבר זה, כי הוא לפלא בעיני וידעתי ערכי, כי אינני ראוי לאותו אצטלא ע"כ יבואו אלי ולבעבור כי כבודו יתפלא למה לא יבואו אליו ע"כ יעזבוהו ולא יבואו אליו. סדר הדורות החדש.