רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב
נפטר בי"ח טבת תר"א בהיותו בן נ"ו שנה
 
בעל שני מוחות
 
אמרו עליו על רבי צבי אלימלך מדינוב שהיו לו שני מחות.  פעם אחת באה אליו אשה אחת ושפכה לפניו את מר שיחה והוא ישב וכתב חידושי תורתו וחשבה האשה, כי איננו שומע כלל לדבריה והתחילה לבכות ואמרה: רבי, מדוע אין רצונו לשמוע את בקשתי ושאלתי? ויאמר לה: אנכי שומע היטב, אם תרצי אספר לך את כל מה שאמרת לי בהיותך אצלי לפני עשר שנים.   עשר צחצחות