רבי שניאור זלמן מלאדי
במוצ"ש כ"ד טבת תקע"ג נפטר בכפר פיינא שעל יד קורסק
 
תורה מרובה בגוף צנום
 
פעם, באמצע הלילה, כשהתלמידים כבר ישנו בפרוזדור הגדול שבבית רבם, והרב בהיותו הצעיר שבחבורה מצא מקום לינה מתחת לשלחן ורק רבי מנחם מנדיל מויטבסק היה עדיין ער, שמע לפתע את נקישת מקלו של המגיד רבי בר, שנכנס לפרוזדור. רבי מנחם מנדיל עמד מהצד והתבונן בתנועות רבו. הוא החזיק ביד נר דולק, הלך מתלמיד לתלמיד והסתכל בפניהם. משהגיע לרבי שניאור זלמן, התעכב שעה ארוכה, הסתכל בפניו ובשקט מלמלו שפתיו: "איזה פלא, שלתוך גוף כחוש וצנום כזה, יכניס  הקב"ה כל כך הרבה תורה וחכמה"...  בית רבי