רבי משה מפשבורסק
נפטר בפשבורסק בי"ב טבת תקס"ה
 
רבי משה אומר תהלים
 
בעת שרבי אלימלך מליז'נסק ערך גולה בא גם לפשבורסק. היה כבר אחר חצות בלילה והנה ראה אור בחלון אחד, היה זה ביתו של רבי משה. הוא נכנס ושאל, אולי אוכל ללון פה? השיב לו רבי משה, הנה עתה קמתי ממשכבי ותוכל לשכב במטתי. ושאל: אולי יש מה לאכול? ונתן לו לאכול. אכל ושכב במטה. כאשר חשב רבי משה, שהאורח ישן התחיל לאמור תהלים. כאשר שמע רבי אלימלך את התהלים קם מהמטה ועמד על יד רבי משה, כאשר ראהו רבי משה רמז לו שילך לישון וחזר רבי אלימלך למטה. כאשר התחיל שוב לאמור תהלים והנה עומד שוב רבי אלימלך על יד השולחן ורמז לו לשוב שילך לישון, כך היה שלש פעמים, עד שגער בו רבי משה — והשיב לו רבי אלימלך: איך אישן ואני רואה את דוד המלך עומד אצל כבודו. כשמוע זאת רבי משה אמר לו: האתה הוא אלימלך? — ונתודעו זה לזה. ספרן של צדיקים