רבי משה ליב מסאסוב
נפטר ביום ד' שבט חקס"ז
 
אהבת ישראל למד מגוי כפרי
 
הרב הקדוש רבי משה לייב סיפר שלמד אהבת ישראל מכפרי  אחד. פעם היה במסיבה עם כפריים אחדים, וכטוב לבו ביין אמר כפרי אחד לרעהו אהבת אותי או לא? ויענהו אהבתיך למאד! ואמר הכפרי; אתה תאמר אהבתני ולא תדע מה יחסר לי, הרי אם באמת אהבתני הידעת מחסורי? ויחרש ולא דיבר כלום. מזה למד כי אהבת ישראל הוא להרגיש כל מחסורם ולסבול כל מכאובם ובצרתם לו צר. תורת הרמ"ל השלם מאמרים וליקוטים הבינו שידבר