רבי משה חיים אפרים מסדילקאב
נפטר ביום י"ז אייר שנת  תק"ם ונקבר על יד האוהל של סבו הבעש"ט.
 
שני האחים
 
אחיו רבי ברוך נוהג היה לבקר אצל חסידיו והוא היה מרבה בנסיעות. פעם בדרך מסעו ביקר רבי ברוך אצל אחיו בסידלקוב.  ראה, כי אשתו הרבנית מדליקה את נרות השבת בפמוטות־נחושת  פשוטים. נאנח רבי ברוך ואמר: אחי, אוי לי שראיתיך בכך. כבר הגיע הזמן שיהיו לך פמוטות־כסף. השיב רבי אפרים: אשריך אחי, שראיתני בכך. מוטב שהפמוטות יהיו בנכר ואני יושב בביתי מאשר אהי' אני נודד בנכר והפמוטות בבית....  מפי חסידים.