רבי מרדכי מטשרנוביל
רבי מרדכי נפטר בכ' אייר תקצ"ז באנאטיבקה הסמוכה  לקיוב
 
הוא מעלה ניצוצות
 
גביר אחד מחסידי רבי מרדכי מטשרנוביל, ביקש פעם אחת מאת רבו, אשר בעת שיהיה בדרך יתאכסן בביתו- ונעתר הרב הקדוש לבקשתו. ויהי כאשר היה סמוך לעיר החסיד נסע החסיד הגביר לקראתו בלוית רבים מבני העיר. הגביר הכין סעודה גדולה עבור הרב הקדוש. ויהי כאשר בא העירה ויסר לבית הגביר, ויהי לעת האוכל ראה הגביר שרבו אינו טועם כמעט מכל הסעודה, כי דרך הרב היה, אשר לפעמים היה תוחב את הכף בשיפוע לתוך הקערה ומה שנדבק היה אוכל ולפעמים היה תוחב את הכף ישר- וכך התנהג גם כאן. והיה להגביר צער רב מזה ויגש לרבו ואמר לו: רבינו, כל הטורח שטרחתי לא היה רק בשביל קדושתו, שאזכה שרבינו יאכל אצלי וכבוד קדושתו אינו טועם כלום. ויען רבי מרדכי ויאמר אליו: שטיא, הנה כל האכילה היא כדי להוציא הניצוצות הקדושים - וכשאני תוחב את הכף שלי נדבקים בו מיד כל הניצוצות.  ספרן של צדיקים