רבי מאיר הלוי מאפט
רבי מאיר הלוי נפטר באפטא ביום כ"ה תמוז תקצ"א
 
שיחתו עם רבי נפתלי מרופשיץ
 
כאשר נפגש עם הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ אמר הרב הקדוש רבי נפתלי: הנני רואה, כי בקרב החסידים שורר כעת מין תוהו ובוהו, פירוד לבבות והתפלגות למפלגות שונות. לכן לדעתי "איש לאהלו ישראל", כל אחד ישב בביתו וילמד ויעבוד את ה' כפי יכלתו ולא יסעו עוד לצדיקי הדור. ענהו הרב הקדוש רבי מאיר הלוי: על זה אני אומר "דבר אל בני ישראל ויסעו", אין לכבודו לדאוג בעד השי"ת, אם אין אנו מוכשרים להנהיג את העדה יבואו אחרים, טובים ממנו, ויהיו המנהיגים.  דור דעה.