רבי דוד מלילוב
רבי דוד נפטר בז' שבט תקע"ד
 
הסוחר
 
הרב הקדוש רבי דוד היתה לו חנות עם מלח ובסוף עזב את המסחר. כששאלוהו ע"ז, אמר: הנה אנכי כשאני רואה שהקונה הולך לסוחר אחר לקנות יש לי שמחה גדולה שאצל אחר יש קונה, אבל להיפך אם סוחר אחר יראה שאיזה קונה הולך אלי לקנות ולא אליו יש לו עגמת־נפש ואני אין רצוני שתהיה ע"נ לנפש ישראלי עבורי, לכן עזבתי את המסחר. מגדל דוד