רבי דוב בער המגיד ממזריטש
נפטר בי"ט כסלו תקל"ג
 
עובד השם
 
רבי דוב בר אביון היה, ביתו חסר כל. התאוננה באזניו אשתו הרבנית ולא שעה לדבריה. פעם הציקה לו ביותר — ונאנח המגיד אנחה שוברת לב. יצאה בת־קול מהשמים והכריזה: דב בר, יען שנאנחת על מצבך החמרי אבדת חלקך בעולם הבא. שמח רבי דוב בר וקרא: מעתה אעבוד לה' שלא על מנת לקבל פרס. יצאה שוב בת־קול מהשמים והכריזה: דוב בר, הוחזר לך חלקך בעולם הבא. מפי חסידים.