רבי חנוך העניך הכהן מאלכסנדר
נפטר ביום י"ח אדר ב' תר"ל
 
ברכת כהנים
 
שמעתי שבראש השנה האחרון של אדומו"ר הרחנ"ה הכהן זי"ע מאלכסנדר לא היו מקבלים החסידים פרידת שלום מידו הקדושה, רק צוה לכל החסידים שיעמדו בחצר, והה"ק זי"ע היה פותח את חלונו ובירך אותם בברכת כהנים. חסיד אחד נסע לדרכו עם בנו הבחור ונחלה בנו בדרך. החסיד נסע בחזרה להה"ק להזכירו לרפואה שלמה. שאלו הרה"ק: למה בנו לא קבל פרידת שלום? שאל החסיד: הרי כולם לא קבלו פרידת שלום. השיב הה"ק זי"ע: אבל כולם היו בחצר בעת ברכת הכהנים, והבחור לא היה בעת הברכה - והבן גודל קדושתם. שיח שרפי קודש, ח"ג, רכ"ח.