רבי ברוך ממזבוז
הוא נפטר ביום י"ח כסלו תקע"א.
 
נוטריקון של בבא קמא
 
פעם אחת בשמחת תורה היו החבריא קדישא של מרן הבעש"ט זי"ע שמחים ומרקדים בעיגול והשכינה מתלהטת סביבם. באמצע הריקוד נקרעה הנעל של אחד דמן חבריא ועי"ז לא היה באפשרי לו לרקוד עם החבריא ולשמוח בשמחה של מצוה זו ונצטער ע"ז מאד. אמרה אליו הצדקת אדיל בתו של הבעש"ט ע"ה, שעמדה מן הצד לראות בשמחתם ובקדושת התלהבותם, כי אם יבטיח לה שתלד באותה שנה בן זכר תתן לו מיד נעלים טובות. הבטיח לה שבודאי תלד בשנה זו בן זכר. וכך היה, באותה שנה נולד רבנו הקדוש הרבי ר' ברוך זי"ע.
 
בעודו בילדותו ממש ניכר, כי לגדולות נוצר. כשהתחיל ללמוד גמרא שאל אותו זקנו הבעש"ט איזו מסכתא הוא לומד, ענה לו, כי הוא לומד בבא קמא, שוב שאל מה פירוש בבא קמא, השיב: בבא קמא נוטריקון: ב'רוך ב'ן א'דיל ק'דוש מ'בטן א'מו.  בוצינא דנהורא השלם, עמ' 8.