רבי אברהם דוב מאברוטש
יום  פטירתו י"ב כסלו תר"א
 
מזכירו של מונטיפיורי מבקרו בצפת
 
בשבת נקראתי אל שלחנו של הרב רבי אברהם דב. האיש הזה הוא אחד היקרים בחכמים אשר ראיתי מימי, לא די לו ששימש בכהונת רב העדה שלא על מנת לקבל פרס מקופת הקהל, כי אם עוד היה מחלק את כל אשר לו לעניי עמו. מעשרה עד חמשה עשר איש אוכלים מדי יום על שלחנו. ההתלהבות אשר בערה באנשים האלה בנגנם את זמירות השבת העידה עליהם כי ממעמקי לבבותיהם יוצאת הנגינה באמת ובתמים.  ד"ר אליעזר הלוי במכתבו מי"ג תמוז תקצ"ח "דביר" למ.א. גינזבורג