רבי אברהם מטשעכנוב
נפטר בה' אדר א' תרל"ה כשהוא בן פ"ו
 
"קינה" חדשה
 
רבי אברהם מטשכאנוב רגיל היה בכל תשעה באב לבוא לבית־הכנסת ו"קינה" חדשה בידו. הוא היה אומר את הקינות ולאחר שסיים זרק את ה"קינה" לתיבה שמתחת לבימה. משנשאל לפשר מנהגו זה אמר: הרי בטוח אני שבמשך השנה יבוא הגואל ולא יהא עוד צורך לומר קינות.  מנהגי ישראל "רשומות" כרך א'