רבי אהרן מקארלין
רבי אהרן נפטר ביום י"ז סיון תרל"ב בעיר  מלינוב
 
טעמו של ריקוד
 
שאלו לרבי אהרן מקארלין: ילמדנו רבנו, מפני מה חסידים מצויים אצל ריקוד? - שכן, השיב רבי אהרן, בשעת ריקוד אדם מתרומם טפח מעל גבי הקרקע... מדור דור